Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca w Polsce – najważniejsze informacje

Cudzoziemiec, który przybywa do Polski na pobyt stały lub czasowy powinien zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne. W przeciwnym razie, w razie choroby lub wypadku, będzie musiał ponosić wszelkie koszty leczenia ze swojego portfela. Aby uniknąć takich sytuacji, warto dowiedzieć się, jakie są możliwości ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca w Polsce.

4 sposoby na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców w Polsce

W 2016 roku w Polsce weszła w życie ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Drastycznie zmieni ona sposób, w jaki obywatele i mieszkańcy niebędący obywatelami płacą za opiekę zdrowotną w kraju. Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy muszą uzyskać ubezpieczenie, aby uzyskać dostęp do zabiegów i usług lekarskich. Jeśli nie jesteś Polakiem, który mieszka w Polsce lub Twoje główne miejsce […]