Corporate Equipment Finance (EFC) to opcja finansowania, z której korzystają firmy w wielu krajach, aby nabyć sprzęt IT przeznaczony dla przedsiębiorstw. Działa ona podobnie do leasingu lub wynajmu, przy czym firma płaci opłatę za wynajem sprzętu. Jednak zamiast leasingu lub wynajmu samochodu od dealera samochodowego, EFC daje firmie dostęp do sprzętu na określony czas. EFC jest bardziej elastyczny niż leasing i może być zorganizowany szybciej niż zakup. Umożliwiają one również przedsiębiorstwom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących tego, jaki sprzęt jest niezbędny i ile będzie kosztował jego zakup. Elastyczność i szybkość działania EFC sprawiają, że są one szczególnie przydatne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą nie mieć dostępu do tradycyjnych źródeł kredytowania lub inwestorów na rynku kapitałowym.

Czym różni się Corporate Equipment Finance od leasingu?

Firmy posiadające umowy EFC zazwyczaj płacą opłatę za użytkowanie sprzętu przez ustalony okres czasu. W przeciwieństwie do leasingu, EFC nie wymaga od Ciebie zakupu sprzętu na koniec umowy. Umowy EFC są również podobne do zakupu, ale są często bardziej elastyczne, ponieważ można je wykorzystać do nabycia potrzebnego sprzętu i można je zorganizować szybciej niż długi i długotrwały proces składania ofert i negocjowania kontraktów na zakup. EFC są często nazywane finansowaniem sprzętu, finansowaniem aktywów lub leasingiem kapitałowym.

Jakie formy finansowania firmowego sprzętu IT są dostępne w Polsce?

EFC mogą przybierać różne formy i być wykorzystywane do różnych celów. Można wybrać pomiędzy leasingiem długoterminowym, a, krótszym okresem. Opcja leasingu długoterminowego jest bardziej elastyczna, ale miesięczne płatności mogą być wyższe. Leasing laptopa może być na określony czas lub na czas nieokreślony, znany jako „pod klucz”. Współczynnik LTV (loan-to-value) sprzętu może być ustalony na określonym poziomie procentowym lub można negocjować jego warunki. Można również zawrzeć umowę sprzedaży ratalnej. Umowa może być zawarta na określony czas lub może być zawierana na zasadzie kontraktu. Cena zakupu sprzętu może być zapłacona w formie ryczałtu na koniec umowy lub przez pewien okres czasu.

S-EFC

Ten rodzaj S-EFC jest używany przez firmy, które chcą być bardziej pewne kwoty, którą będą spłacać. Aktywa są zazwyczaj własnością firmy należącej do spółki macierzystej lub innego wierzyciela. Spółka macierzysta gwarantuje spłatę kredytu. Możesz użyć S-EFC w połączeniu z umową najmu, aby spłacić pożyczkę w określonym czasie.

U-EFC

U-EFC może być krótkoterminowy lub długoterminowy. Możesz je wykorzystać do nabycia sprzętu IT i zapłacić pełną cenę gotówkową na koniec umowy. W przypadku krótkoterminowego U-EFC można używać sprzętu natychmiast, a następnie zwrócić go pożyczkodawcy. W przypadku długoterminowego U-EFC, obiecujesz zapłacić pożyczkodawcy określoną kwotę pieniędzy na koniec umowy.

Niewypłacalność


Niektóre korporacje w Polsce używają EFC do ochrony swoich aktywów w przypadku ogłoszenia upadłości. W przypadku niewypłacalności, aktywa te mogą być wykorzystane do spłaty wierzycieli. Niewypłacalność może być poważnym problemem dla korporacji, ponieważ może oznaczać utratę dostępu do ważnych aktywów, które zostały wykorzystane do prowadzenia działalności. EFC może pomóc w ochronie ważnych aktywów przed ich sprzedażą lub licytacją.

Dolny limit

Istnieje kilka kluczowych kryteriów, które decydują o tym, czy dana firma kwalifikuje się do finansowania z EFC. Firma musi mieć dodatni przepływ gotówki, dodatni zysk i bilans oraz dodatnią wartość netto. Dolny limit różni się w zależności od wartości netto firmy.

Jakie są zalety korzystania z korporacyjnego finansowania EFC?

 • Większa jasność i pewność podejmowania decyzji.
 • Mniejsze ryzyko nadmiernych wydatków na nowy sprzęt.
 • Mniej czasu spędzonego na zakupach.
 • Mniej kłopotów z przestrzeganiem przepisów.
 • Łatwiejsze przenoszenie aktywów pomiędzy spółkami zależnymi.
 • Większa kontrola nad aktywami.
 • Ochrona przed upadłością.
 • Ochrona przed niewypłacalnością.
 • Ochrona przed roszczeniami osób trzecich.
 • Większa elastyczność w zakresie zaciągania kredytów.
 • Większa kontrola nad zaciąganiem kredytów.
 • Większe korzyści z przepływów pieniężnych.
 • Łatwiejsze uzyskanie finansowania.
 • Większa ochrona przed ryzykiem kredytowym.
 • Lepsza ochrona przed ryzykiem rynkowym.
 • Większa elastyczność w zakresie zmiany przeznaczenia aktywów.
 • Mniej formalności.

Wnioski

Fundusze EFC są ważną opcją finansowania dla wielu firm. Mogą one pomóc w nabyciu potrzebnego sprzętu, chronić aktywa w przypadku bankructwa oraz zmienić przeznaczenie aktywów. Dostępność korporacyjnych EFC w Polsce zależy od wielkości firmy, dlatego ważne jest, aby wykwalifikowany doradca pomógł Ci poruszać się po tym procesie.