Dzień: 2024-07-01

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego – istotne aspekty i rola ubezpieczenia OC

Radcy prawni to zawód, który często kojarzy się z doradztwem prawno-ustrojowym oraz reprezentacją klientów przed sądami. Jednak niewielu osób zdaje sobie sprawę, że radcowie prawni również mogą ponosić odpowiedzialność cywilną za swoje działania lub zaniechania. Warto więc dowiedzieć się więcej na ten temat i poznać istotne aspekty dotyczące ubezpieczenia OC dla radców prawnych (https://www.alkaubezpieczenia.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-radcy-prawnego-kluczowe-aspekty-i-znaczenie-ubezpieczenia-oc/).